حراج پیراهن های مردانه تابستانی جنس ترک

 ویژگی های کلیدی :

جنس : نخی | تولید کشور ترکیه

 یقه دار و آستین کوتاه

 قد:  70-68  Cm لارج / 75-72 Cm ایکس لارج

 دور سینه: 90 Cm  لارج / 102-98 Cm ایکس لارج

 در دو سایز لارج ، ایکس لارج

واردات مستقیم از کشور ترکیه

هزینه ارسال رایگان می باشد

 

 

لطفا در هنگام پرداخت کد مربوط به پیراهن انتخابی را وارد کنید .

قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 1   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 2   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 3   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 4   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 5   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 6   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 7   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 8   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 9   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 10   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 11   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 12   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 13   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 14   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 15   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 16   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 17   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 18   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 19   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 20   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 21   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 22   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 23   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 24   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 25   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 26   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 27   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 28   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 29   

 


قیمت با محاسبه واردات : 109000 تومان |  کد شماره : 30