فروشگاه اینترنتی شمال هشتپرشاپ | فروشگاه هشتپرشاپ فقط محصولات ویژه را به کاربران خود عرضه می نماید و این فروشگاه بعنوان اولین فروشگاه در شمال کشور به صورت اینترنتی خدمات ویژه ای به عزیزان ارائه داده است  .

که تاکنون مورد رضایت اکثر خریداران بوده و این باعث افتخار ماست که در سال 1396 با فروش بیش از 600 محصول و نبود حتی یک بازخورد نارضایتی از سوی خریداران و این راه در سال 97 ادامه خواهد داشت .