multiple choice questions and answers in c++ programming

multiple choice questions and answers in c++ programming

multiple choice questions and answers c++

یک برنامه نویسی فوق العاده آزمون گیر هوشمند با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس

شما در این کد نویسی میتوانید تعداد سوالات و گزینه ها را تغییر دهید و تعداد گزینه های بیشتری تعریف کنید . می توانید برای آزمون چند گزینه ای نمره تعیین کنید .

قبول شدن و یا رسیدن به حد نصاب قبولی در آزمون را تعیین نمایید .

 سعی شده از کدهای ساده استفاده شود که برای کاربران مبتدی یا برای ارائه در پروژه ها در دانشاه هم بسیار مفید خواهد بود .

در کدنویسی در c++ برای این امتحان تستی شما میتوانی در قسمت های مختلف امتحان پیغام خاصی در نظر بگیرید و یا نمرات را پس از هر سوال به امتحان دهنده و کاربر نشان دهید .

پروژه برنامه نویسی سوال و جواب چهار گزینه ای زیر تست شده و فیلم آموزشی ساخت این آزمون گیر هوشمند در فضای c++ قرار گرفته است .

شما میتوانید برای خرید روی لینک زیر کلیک نمایید .

 

پرداخت از طریق درگاه ایرانی زرین پال فقط و فقط 80 هزار تومان

English :

multiple-choice-questions-and-answers
A super skilled scripting programmer with C ++ Plus programming language for
Multi-choice test You can change the number of questions and options in this codec and define the number of options.multiple choice questions and answers in c++
You can set a score for multiple choice tests. Determine the acceptance or achievement of the quiz. In coding in c ++ for this test, you can consider a specific message in different parts of the exam or show the scores to each examiner and user after each question. The four-choice question-and-answer programming program has been tested and the training video has been developed to build this smart test-taker in C ++ space.

Just 20.00 USD PerfectMoney Payment